Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

33 “ Кирил и Методий” str
 tel: (064) 82 01 50

 For more information - contact us.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Our Students -

Документи

- Gallery -

Кандидатстване за първи клас
A+ R A-

Прием за първи клас през учебната 2019-2020 година

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ“ О Б Я В Я В А ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ПЪРВИ КЛАС ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

♫    пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, флейта, обой, кларинет, ударни инструменти, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци - с изпит за проверка на способностите

/не се изисква владеене на инструмент/

 

♫  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

  • Заявление до Директора
  • Ксерокопие на акт за раждане
  • Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар

 

 

♫  ПРИЧИНИ, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ НУИ „ПАНАЙОТ ПИПКОВ”

 

  • Музикални педагози, носители на национални и международни признания
  • Висококвалифицирани учителски кадри по общообразователните предмети
  • Целодневен режим на обучение
  • Организирано хранене
  • Интерактивно обучение
  • Чуждоезиково обучение

 

 

 

График на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата за учебната 2019-2020 г., съгласно Наредба № 2 от 2016 г.

1. Подаване на документи за кандидатстване. 8-12.04.2019г.

2. Провеждане на консултации. 8-12.04.2019г.

3. Провеждане на изпити за проверка на способностите 18.04.2019 г.

4. Обявяване на резултатите от изпитите. 18.04.2019 г.

5. Обявяване на списъците с приетите ученици. 19.04.2019 г.

6. Записване на приетите ученици. 19-25.04.2019 г.

7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места. 03.05.2019 г.

8. Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици. по график, утвърден от директора на училището, но не по-късно от 28.06.2019 г.

9. Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием До 15.07.2019 г.